images/fade/fade1.jpg


Helaas heeft het coronavirus ook effect op de bijeenkomsten die door HCC worden georganiseerd. Het Hoofdbestuur van HCC volgt hierbij de adviezen op van de overheid, en dan met name van het RIVM.

Voor de HCC, lokaties Nijmegen, Nuland en 's-Hertogenbosch heeft dat als consequentie dat alle bijeenkomsten met onmiddellijke ingang en tot nader order worden stopgezet, dus tot minimaal 31 oktober!!. 

Pas als het RIVM de beperkende maatregelen voor Noord-Brabant opheft, kan HCC ook de bijeenkomsten weer organiseren. Zodra dat het geval is, zullen wij je daarover per nieuwsbrief en via onze website https://noordoost-brabant-en-nijmegen.hcc.nl/  informeren.

We hopen je op de eerstvolgende bijeenkomst weer te mogen begroeten, wanneer die dan ook is.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur HCC NO-Brabant en Nijmegen,

Henry van Aarssen, voorzitter